Home Uw Verblijf Tarieven Historisch In de buurt Contact

De geschiedenis van onze hoeve

In oorsprong was Leuze (Lutosa) een moeras. Chapelle à Wattines (vroeger een onafhankelijke gemeente, maar nu deelgemeente van Leuze) was ooit een zeer uitgestrekt maar dunbevolkt dorpje.

Op onze hoeve woonde de baljuw. Zijn taak bestond erin de rust te handhaven in het dorp en de belastingen te innen in naam van de lokale edelman, de 'Heer' of de 'Seigneur'.

Naar alle waarschijnlijkheid werd de hoeve later een herberg met een wisselplaats. De hoeve lag langs de weg van Doornik naar Ath was dus een ideale stopplaats voor de postkoetsen, die tijdig hun paarden moesten wisselen.

Daarna werd de herberg opnieuw een hoeve. Voor zijn tijd was de Seigneurie een grote hoeve, maar veel van de gronden is men met de tijd kwijtgespeeld. De diepgelovige heer wilde zijn plaatsje in de hemel verdienen. In die tijd was het de gewoonte om de kerk geld of grond te schenken in ruil voor een kwijtschelding van je zonden, een zogenaamde aflaat.